A

appealing = tiltrækkende, indbydende, bønfaldende

C

conformity = konformitet, tilpassethed, konventionalitet, tilslutning til den engelske statskirke

cowardice = fejhed

D

deductive = deduktiv

E

employ = beskæftige, have ansat, ansætte, antage, engagere, bruge, anvende, benytte

excerpt = uddrag, udtog, excerpt, uddrage, excerpere

I

intimacy = intimitet, fortrolighed, fortroligt forhold, fortrolig bemærkning, intimt forhold, samleje

L

liberate = befri, frigive, sætte i frihed, frigøre, afgive, hugge, stjæle, organisere

O

obliterate = udslette, tilintetgøre

orator = taler

R

rapport = nært forhold, sympatisk forhold, personligt forhold, kontakt

S

seduce = forlede, lokke, friste, forføre